Novinky

2003

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2003.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 15/2003 - ve formátu pdf

 • Výměr MF č. 12/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 3/T/2001 a č. 8/T/2003 - 29. dodatek 
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 07/PROP/2003 
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 01/US/2003 
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 02/US/2003 
 • Obsah ročníku 2003 

Vydáno

Cenový věstník 14/2003 - ve formátu pdf

 • Výměr MF č. 5/16/2003 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikace očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2004

Vydáno

Cenový věstník 9/2003 - ve formátu pdf

 • Výměr MF č. 8/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 2/T/2001, č. 5/T/2001, č. 3/T/2002, č. 10/T/2002, č. 1/T/2003, č. 2/T/2003 a č. 5/T/2003 - 25. dodatek
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut Finančními ředitelstvími za porušení cenových předpisů v 1. pololetí roku 2003
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v I. pololetí roku 2003
 • Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 09/PROP/2002

Vydáno

Cenový věstník 12/2003 - ve formátu pdf

 • Sdělení Celního úřadu Kutná Hora
 • Výměr MF č. 11/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměr MF č. 2/T/2001 ve znění pozdějších výměrů - 28. dodatek 
 • Vyhláška č. 387 ze dne 30. října 2003, kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 04/PROP/2003 
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 05/PROP/2003 
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 06/PROP/2003 

Vydáno

Cenový věstník 1/2003

 • Výměr MF č. 1/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 2/T/2001, č. 5/T/2001 a č. 9/T/2002 - 18. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 70 ze dne 3. prosince 2002, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladé Boleslavi
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) /stav k 31. 12. 2002/
 • Cenové rozhodnutí č. 09/PROP/2002
 • Opatření č. 0Ú - 1/S/2003
 • Obsah ročníku 2002

Vydáno

Cenový věstník - řada zdravotnictví 5/2003 - ve formátu pdf

 • Výměr MF č. 5/16/2003 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikace očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2004 
 • Seznam ATC skupin léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem platí od 1.7.2003 
 • Informace pro všechny tuzemské výrobce a zahraniční dodavatele léčivých přípravků a zdravotnických prostředků regulovaných formou věcně usměrňovaných cen s výdejem vázaným na lékařský předpis 

Vydáno

Cenový věstník 7/2003 - ve formátu pdf

 • Výměr MF č. 02/2003, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2003
 • Výměr MF č. 6/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 3/T/2001, č. 6/T/2001, č. 2/T/2002, č. 5/T/2003, č. 9/T/2003 a č. 4/T/2003 - 23. dodatek
 • Vyhláška č. 2/2003, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků č. 2 města Příbrami
 • Cenové rozhodnutí Českého Telekomunikačního úřadu č. 02/PROP/2003
 • Cenové rozhodnutí Českého Telekomunikačního úřadu č. 03/PROP/2003
 • Dodatek č. 1, Českého Telekomunikačního úřadu, k cenovému rozhodnutí č. 06/PROP/2001
 • Tisková oprava

Vydáno

Cenový věstník - řada zdravotnictví 4/2003 - ve formátu pdf

 • Výměr MF č. 4/16/2003, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 17.52, 18.23, 21.22, 24.13, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63 (čís. cel. saz. 28, 30, 33, 39, 40, 62, 64, 90, 94) - 2. dodatek a mění výměr MF č. 5/16/2002
 • Změna Seznamu ATC skupin léčivých látek a forem podání určeného pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem uveřejněného v Cenovém věstníku Řada zdravotnictví 1/2003
 • Doplnění informace pro všechny tuzemské a zahraniční dodavatele léčivých přípravků a zdravotnických prostředků regulovaných formou věcně usměrňovaných cen zveřejněné pod čj. 164/140782-4741/2002 v Cenovém věstníku Řada zdravotnictví 5/2002

Vydáno

Cenový věstník 8/2003 - ve formátu pdf

 • Výměr MF č. 03/2003, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2003
 • Výměr MF č. 04/2003, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2003
 • Výměr MF č. 7/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 1/T/2001 a č. 2/T/2001ve znění pozdějších dodatků - 24. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2003, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonín
 • Vyhláška č. 7/2003, kterou se mění vyhláška statutárního města Brna č. 27/2002, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna
 • Vyhláška č. 9/2003, úplné znění vyhlášky statutárního města Brna č. 27/2002, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna, ve znění vyhlášky statutárního města Brna č. 7/2003
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP), [stav k 30.06.2003]
 • Metodický pokyn "Pravidla pro stanovení výše vodného a stočného k § 36 odst. 5 a 7 zákona č. 274/2001 Sb."

Vydáno

Cenový věstník 4/2003

 • Výměr MF č. 4/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 2/T/2001, č. 4/T/2001, č. 7/T/2001, č. 2/T/2002, č. 3/T/2002, č. 8/T/2002, č. 10/T/2002, č. 11/T/2002 a č. 2/T/2003 - 20. dodatek 
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 01/2003
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 01/PROP/2003

Vydáno

Cenový věstník 10/2003 - ve formátu pdf

 • Výměr MF č. 9/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměr MF č. 2/T/2001 ve znění pozdějších výměrů - 26. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 5/2003

 • Výměr MF č. 4/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 2/T/2001, č. 3/T/2001, č. 4/T/2001, č. 1/T/2002, č. 4/T/2002, č. 7/T/2002, č. 1/T/2003 a č. 2/T/2003 – 21. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška Statutárního města Olomouce č. 1/2003, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území Statutárního města Olomouce
 • Vyhláška č. 27/2002, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků Statutárního města Brno
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) (stav k 31. 3. 2003)
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut finančními ředitelstvími za porušení cenových předpisů ve 2. pololetí 2002

Vydáno

Cenový věstník 6/2003

 • Sdělení Ministerstva financí
 • Výměr MF č. 5/T/2003 
 • Pokyn č. D-247  – Uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů

Vydáno

Cenový věstník 2/2003

 • Vyhláška MF č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) - pracovní úplné znění

Vydáno

Cenový věstník 11/2003

 • Výměr MF č. 10/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 2/T/2001, č. 3/T/2001, č. 11/T/2002 a č. 8/T/2003 - 27. dodatek
 • Pokyn č. D - 253  - Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - [stav k 30.09.2003]

Vydáno

Cenový věstník - řada zdravotnictví 3/2003 - ve formátu pdf

 • Výměr MF č. 3/16/2003, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 17.52, 18.23, 21.22, 24.13, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63, 52.31 (čís. cel. saz. 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 48, 61, 62, 64, 66, 87, 90, 94) - 1. dodatek a mění výměr MF č. 5/16/2002

Vydáno

Cenový věstník 3/2003

 • Výměr MF č. 2/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č.5/T/2001, č.1/T/2002, č.2/T/2002 a č.8/T/2002 - 19.dodatek