Novinky

Cenový věstník

Cenový věstník vydávaný Ministerstvem financí. Od 1. ledna 2015 je Cenový věstník vydáván pouze v elektronické formě na internetových stránkách MF a Portálu veřejné správy (http://www.portal.gov.cz). Pro posouzení shody s el. verzí cenových rozhodnutí (výměrů MF) je jeden výtisk uložen k nahlédnutí na MF.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 12/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 3. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích, které nabyly právní moci za 1. pololetí 2020
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly I
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly II
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly III
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly IV

Vydáno

Cenový věstník 11/2020

 • Výměr MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Vydáno

Cenový věstník 09/2020

 • Přehled o provedených cenových kontrolách, které nabyly právní moci do 15. 6. 2020 – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2020 – Olomoucký kraj
 • Oznámení o vydání nařízení vlády č. 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Vydáno

Cenový věstník 08/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 2. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 07/2020

 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 3. 2020
 • Oznámení o vydání nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Vydáno

Cenový věstník 06/2020

 • Výměr MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Vydáno

Cenový věstník 05/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T//2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečné spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 9

Vydáno

Cenový věstník 04/2020

 • Výměr MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Vydáno

Cenový věstník 03/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Magistrát hl. m. Prahy
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Ústecký kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – město Prostějov
 • Sdělení redakce