Novinky

Cenový věstník

Cenový věstník vydávaný Ministerstvem financí. Od 1. ledna 2015 je Cenový věstník vydáván pouze v elektronické formě na internetových stránkách MF a Portálu veřejné správy (http://www.portal.gov.cz). Pro posouzení shody s el. verzí cenových rozhodnutí (výměrů MF) je jeden výtisk uložen k nahlédnutí na MF.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 05/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T//2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečné spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 9

Vydáno

Cenový věstník 04/2020

 • Výměr MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Vydáno

Cenový věstník 03/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Magistrát hl. m. Prahy
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Ústecký kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – město Prostějov
 • Sdělení redakce

Vydáno

Cenový věstník 02/2020

 • Výměr MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Aktualizováno

Cenový věstník 01/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.1/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 25. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 21/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška č. 19/2019, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2020
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 12. 2019
 • Přehled o provedených cenových kontrolách - Ministerstvo financí
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Zlínský kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Olomoucký kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Kraj Vysočina
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Liberecký kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Městský úřad Jeseník

Vydáno

Cenový věstník 17/2019

 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 24. dodatek
 2. Obecně závazná vyhláška č. 17/2019, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Vydáno

Cenový věstník 16/2019

 • Výměr MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 15/2019

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.11/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 23. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 14/2019

 • Výměr MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Vydáno

Cenový věstník 13/2019

 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 22. dodatek
 2. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2019
 3. Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2019 – Úřad MČ Brno-Bystrc