Novinky

Cenový věstník

Cenový věstník vydávaný Ministerstvem financí. Od 1. ledna 2015 je Cenový věstník vydáván pouze v elektronické formě na internetových stránkách MF a Portálu veřejné správy (http://www.portal.gov.cz). Pro posouzení shody s el. verzí cenových rozhodnutí (výměrů MF) je jeden výtisk uložen k nahlédnutí na MF.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 22/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 11. dodatek 

Vydáno

Cenový věstník 21/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 10. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 20/2022

  • Výměr MF č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

Vydáno

Cenový věstník 19/2022

  • Výměr MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Cenový věstník 18/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 17/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 8. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 16/2022

  • Výměr MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Cenový věstník 15/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 14/2022

  • Výměr MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Cenový věstník 13/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2022, kterým se stanoví pevné  ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 6. dodatek