Novinky

Cenový věstník

Cenový věstník vydávaný Ministerstvem financí. Od 1. ledna 2015 je Cenový věstník vydáván pouze v elektronické formě na Portálu veřejné správy (http://www.portal.gov.cz). Pro posouzení shody s el. verzí cenových rozhodnutí (výměrů MF) je jeden výtisk uložen k nahlédnutí v Informační kanceláři MF.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 14/2018

 • Výměr MF č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 13/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2018,kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 11. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 12/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 10. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2018

Vydáno

Cenový věstník 11/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty, která nabyla právní moci za rok 2017 – Magistrát hlavního města Prahy – odbor dopravních agend

Aktualizováno

Cenový věstník 10/2018

 • Výměr MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018

Vydáno

Cenový věstník 09/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí 2018 – Magistrát hl. m. Prahy

Vydáno

Cenový věstník 08/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 7. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2018
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly I - Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly II - České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly III - Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly IV - Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly V - Hradec Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly VI - Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly VII - Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách - Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách - Úřad MČ Brno-Bystrc

Vydáno

Cenový věstník 07/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2018, kterým se stanoví změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 6. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 9/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Cenový věstník 06/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za 2. pololetí 2017 – Magistrát hl. m. Prahy

Vydáno

Cenový věstník 05/2018

 • Výměr MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018