Novinky

Cenový věstník

Cenový věstník vydávaný Ministerstvem financí. Od 1. ledna 2015 je Cenový věstník vydáván pouze v elektronické formě na Portálu veřejné správy (http://www.portal.gov.cz). Pro posouzení shody s el. verzí cenových rozhodnutí (výměrů MF) je jeden výtisk uložen k nahlédnutí v Informační kanceláři MF.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 17/2019

 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 24. dodatek
 2. Obecně závazná vyhláška č. 17/2019, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Vydáno

Cenový věstník 16/2019

 • Výměr MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 15/2019

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.11/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 23. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 14/2019

 • Výměr MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Vydáno

Cenový věstník 13/2019

 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 22. dodatek
 2. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2019
 3. Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2019 – Úřad MČ Brno-Bystrc

Vydáno

Cenový věstník 12/2019

 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 21. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 11/2019

 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2019, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 20. dodatek
 2. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 12
 3. Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2019 – Magistrát hlavního města Prahy, odbor daní, poplatků a cen

Vydáno

Cenový věstník 10/2019

 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.7/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 19. dodatek
 2. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2019
 3. Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje
 4. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Praha
 5. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad České Budějovice
 6. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Plzeň
 7. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
 8. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
 9. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Brno
 10. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Ostrava

Vydáno

Cenový věstník 09/2019

 • Výměr MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Vydáno

Cenový věstník 08/2019

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2019, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 18. dodatek