Novinky

Cenový věstník

Cenový věstník vydávaný Ministerstvem financí. Od 1. ledna 2015 je Cenový věstník vydáván pouze v elektronické formě na internetových stránkách MF a Portálu veřejné správy (http://www.portal.gov.cz). Pro posouzení shody s el. verzí cenových rozhodnutí (výměrů MF) je jeden výtisk uložen k nahlédnutí na MF.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 16/2021

  • Výměr MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

Vydáno

Cenový věstník 15/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 9. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 14/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2021, kterým se stanový pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 13/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2021, kterým se stanový pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 7. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 12/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 6. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 11/2021

  • Výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ze dne 12. července 2021

Vydáno

Cenový věstník 10/2021

  • Výměr MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

Vydáno

Cenový věstník 9/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 5. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 8/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 4. dodatek