Novinky

Cenový věstník

Cenový věstník vydávaný Ministerstvem financí. Od 1. ledna 2015 je Cenový věstník vydáván pouze v elektronické formě na internetových stránkách MF a Portálu veřejné správy (http://www.portal.gov.cz). Pro posouzení shody s el. verzí cenových rozhodnutí (výměrů MF) je jeden výtisk uložen k nahlédnutí na MF.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 19/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 8. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 13/2020, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Vydáno

Cenový věstník 18/2020

 • Výměr MF č. 01/2021 ze dne 7. prosince 2020, kterým vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 17/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 7. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č. 7/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Doubravčice

Vydáno

Cenový věstník 16/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny textu - 6. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30. 9. 2020

Vydáno

Cenový věstník 15/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 5. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 14/2020

 • Výměr MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Vydáno

Cenový věstník 13/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Magistrát hl. m. Prahy
 • Přehled o provedených cenových kontrolách - Ministerstvo financí

Vydáno

Cenový věstník 12/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 3. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích, které nabyly právní moci za 1. pololetí 2020
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly I
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly II
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly III
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly IV

Vydáno

Cenový věstník 11/2020

 • Výměr MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020