Novinky

Zajištění upgrade virtualizačního prostředí na verzi VMware 6.0 na šesti produkčních serverech

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Ukončená
  • Služby

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-39478/2016/5901
NázevZajištění upgrade virtualizačního prostředí na verzi VMware 6.0 na šesti produkčních serverech
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení22.11.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)59 - Provoz ICT a uživatelská podpora
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ANECT a.s.
Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno
IČ: 25313029
DIČ: CZ25313029

Cena98 750,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy§ 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústř.orgánů státní správy, zajištění bezchybného fungování infrastruktury Ministerstva financí v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější