Novinky

Zajištění odborných konzultací a analýz v oblasti technické a metodické integrace plánovaného řešení Elektronické fakturace na systém CSÚIS-MIS

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 13731/2016/3801-1
NázevZajištění odborných konzultací a analýz v oblasti technické a metodické integrace plánovaného řešení Elektronické fakturace na systém CSÚIS-MIS
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení14.04.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

C42 s r. o.
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
IČ: 289 37 872
DIČ: 289 37 872

Cena190 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne (Objednávka č. 16/909/00036) 6.5.2016:

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendySměrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek
Poznámky

Tyto činnosti vycházejí z povinnosti přijmout a do národní legislativy implementovat Směrnici 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2016 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Členské státy musí toto provést do 27. listopadu 2018. Předmětná směrnice bude mít dopad do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučované

Nejčtenější