Novinky

Vzdálené přístupy do srovnávacích daňových databází

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Průzkum trhu
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-16712/2016/3804-1
NázevVzdálené přístupy do srovnávacích daňových databází
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení20.4.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

IBFD, Rietlandpark 301, 1019DW, Amsterdam, Nizozemsko

Cena429 219,00 Kč bez DPH, 519 354,99 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

MF č. 9009/041/2016:

Ceny ostatních uchazečů

457 975,00 Kč bez DPH, jedna oslovená firma nabídku nepředložila

Kód agendyKnihovní zákon 257/2001 Sb. Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury 
Poznámky

Jedná se o vzdálené přístupy do daňových databází pro pracovníky MF
Požadovaný balíček produktů na období 1. 5. – 31. 12. 2016 zahrnuje
1. IBFD Online Membership with Books (6 uživatelů)
2. RIA Worldwide Tax and Commercial Law (6 uživatelů)
3. Předplatné tištěných bulletinů:
a. Bulletin for International Taxation
b. European Taxation
c. International VAT Monitor

Nejčtenější