Novinky

Vytvoření odborného posudku na Zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Zajištění podpory a rozvoje IS Kontrola stavebního spoření"

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Průzkum trhu

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-13968/2016/38-7
NázevVytvoření odborného posudku na Zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Zajištění podpory a rozvoje IS Kontrola stavebního spoření"
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení08.07.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Odborný posudek musí obsahovat zejména odpovědi na následující otázky:

  1. Jsou zadávací podmínky srozumitelné? Zejména pak hodnotící kritéria.
  2. Nejsou požadavky na provoz informačního systému ve vztahu k funkcionalitám, které budou zajišťovány, zjevně podhodnocené? Není požadováno zastaralé plnění nebo zastaralý způsob řešení?
  3. Nejsou zadávací podmínky diskriminační? Nezvýhodňují zadávací podmínky jediného dodavatele nebo skupinu dodavatelů na úkor dodavatelů jiných, kteří by mohli poskytnout řešení poskytující stejné funkcionality a výkon? To se týká zejména technické kvalifikace, dílčích hodnotících kritérií a vymezení předmětu plnění.
  4. Dále požadujeme zhodnotit, jaké SLA lze reálně u IS KSP požadovat, a to i vzhledem k tomu, že je připojen na vyjmenované informační systémy.
  5. Jaká jsou hlavní technologická rizika provozu a rozvoje IS KSP dle návrhu v zadávacích podmínkách?
Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

EQUICA, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26490951

Cena45 000 Kč bez DPH, 54 450 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 8.7.2016 - Objednávka č. 16/909/00051:

Ceny ostatních uchazečů

90 750 Kč bez DPH, 109 807,50 Kč včetně DPH

Kód agendyZákon č. 96/1993 Sb., stavební spoření se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
Poznámky

Odborný posudek na zadávací dokumentaci byl vyžádán na základě čl.15 směrnice č.8/2015 MF.

Doporučované

Nejčtenější