Novinky

Vytvoření odborného posudku na Zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro vytvoření a provoz Informačního systému pro dohled nad trhem s hazardními hrami

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Průzkum trhu
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-3410/2016/3802-3
NázevVytvoření odborného posudku na Zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro vytvoření a provoz Informačního systému pro dohled nad trhem s hazardními hrami
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení22.01.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)38 - Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

EQUICA, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26490951

Cena195 000 Kč bez DPH, 238 370 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyzákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zákon č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích vyhláška č. 285/1998 Sb., o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu
Poznámky

Odborný posudek na zadávací dokumentaci byl vyžádán na základě čl.15 směrnice č.8/2015 MF.

Doporučované

Nejčtenější