Novinky

Vytvoření Analýzy a následné provedení konsolidace a migrace dat vedených v LotusNotes a FileMaker do prostředí SharePointu

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Průzkum trhu
  • Služby
  • Ukončená
Aktualizováno 25. 11. 2016
  • Dodatek č. 1 ke smlouvě

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-18842/2016/3802-2
NázevVytvoření Analýzy a následné provedení konsolidace a migrace dat vedených v LotusNotes a FileMaker do prostředí SharePointu
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení18.04.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Předmětem plnění veřejné zakázky je “Zpracování materiálu s nabídkou řešení na analýzu a následné provedení konsolidace a migrace dat vedených v LotusNotes do prostředí SharePoint“.
Aplikace jsou provozovány ve verzích LotusNotes 6.5.1.
Prostředí určené k migraci dat je SharePoint 2013.
Navrhovaný postup jednotlivých kroků:
- Analýza jednotlivých agend
- Konsolidace dat jednotlivých agend
- Přípravu potřebné nástavby v prostředí již instalovaného a provozovaného SharePointu 2013
- Migrace konsolidovaných dat z prostředí LotusNotes do nového prostředí

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ACMARK s.r.o.
Lidická 2030/20, Černé Pole, 602 00 Brno
IČO: 29187206
DIČ: CZ 29187206

Cena470 400,- Kč bez DPH, 569 184,- Kč včetně DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 28.7.2016 (Smlouva 9009/049/2016):

Ceny ostatních uchazečů

496 000,- Kč bez DPH, 540 800,- Kč bez DPH

Kód agendyZákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Poznámky

Odbor 59 zajišťuje provoz agend v prostředí Lotus Notes. Aplikace byly vytvořeny v letech 1995 - 1996 na bývalém Fondu národního majetku a zajišťovaly realizaci privatizace národního majetku. Základ byl řešen několika databázemi vytvořenými firmou BD Soft. Dnes již tento dodavatel neexistuje.V rámci provozu mohou nastat problémy se spolehlivostí - prostředí je provozováno na dvou virtuálních serverech. LotusNotes verze 6.5.1 je již nepodporovaná a nákup nové verze není s ohledem na využití pro agendy v prostředí MF ekonomická. Serverová část LotusNotes je provozována v OS Windows 2000.

Doporučované

Nejčtenější