Novinky

Supervize monitoringu podzemní vody a aktualizace analýzy rizik včetně zpracování oponentního posudku aktualizace analýzy rizik pro lokalitu CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Ekologické zakázky
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-23588/2016/4501
NázevSupervize monitoringu podzemní vody a aktualizace analýzy rizik včetně zpracování oponentního posudku aktualizace analýzy rizik pro lokalitu CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

RNDr. Tomáš Charvát

Cena70 960,00 Kč (není plátcem DPH)
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 11.07.2016.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější