Novinky

Revize textu překladů mezinárodních standardů účetního výkaznictví a interpretací týkajících se sestavování a zveřejňování konsolidované a individuální účetní závěrky v roce 2016

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání
Aktualizováno 26. 4. 2016
  • Smlouva o poskytnutí služeb

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-6700/2016/28
NázevRevize textu překladů mezinárodních standardů účetního výkaznictví a interpretací týkajících se sestavování a zveřejňování konsolidované a individuální účetní závěrky v roce 2016
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení08.03.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do4. 4. 2016 
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)28 - odbor Regulace a metodika účetnictví
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Ernst & Young Audit, s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 - Nové Město
Česká Republika
IČ: 26704153

Cena124 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Smlouva

Podepsána dne 8.4.2016:

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější