Novinky

Provedení likvidace monitorovacích vrtů dle "Realizačního projektu likvidace monitorovacích vrtů" ( zhotovitele CZ BIJO, a.s. / prosinec 2015) na lokalitě společnosti Pilana

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Ekologické zakázky

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-7588/2016/4501
NázevProvedení likvidace monitorovacích vrtů dle "Realizačního projektu likvidace monitorovacích vrtů" ( zhotovitele CZ BIJO, a.s. / prosinec 2015) na lokalitě společnosti Pilana
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-0007588-2016-45 (.PDF, 410 kB)

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

MEGA a.s.

Cena93 425,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 25.4.2016:

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější