Novinky

Provedení bezpečnostních testů a prověrky konfigurace WEB Application Firewallu - WAF F5 v prostředí Ministerstva financí

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Průzkum trhu
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 29076/2016/9003-1
NázevProvedení bezpečnostních testů a prověrky konfigurace WEB Application Firewallu - WAF F5 v prostředí Ministerstva financí
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení05.08.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné odd. 9003 Kybernetická bezpečnost a strategické řízení resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ELAT s. r. o.
Údolní 567/33
602 00 Brno
IČ: 25580825

Cena186 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 2.9.2016 (Objednávka č. 16/909/00064):

Ceny ostatních uchazečů

597 000 Kč bez DPH, 810 000 Kč bez DPH

Kód agendyZákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
Poznámky

Dodavatel nabídl nejnižší cenu, v nabídce se zavazuje k provedení zakázky v souladu s metodickými vodítky danými mezinárodně akceptovanými normativy a postupy předpokládanými v soustavě obecných norem ČSN ISO 27000, specifických metodik pro penetrační testy OWASP a vlastními metodikami penetračních testů.
Pro optimalizaci postupů užije souladně provedené best-pratices, formulované např. Spolkovým úřadem pro informační bezpečnost (WWW.BSI.DE) a dále vypracovanými vzorovými metodikami a dokumentacemi vznikajícími při resortu Ministerstva vnitra ČR pro oblast Zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014.

Doporučované

Nejčtenější