Novinky

Prodloužení licence ekonometrického software EViews

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-30224/2016/38
NázevProdloužení licence ekonometrického software EViews
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

WME DATA a. s.
Na kovárně 967/1, 101 00 Praha
IČ: 16193351; DIČ: CZ16193351

Cena48 930 Kč bez DPH, 59 205,30 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Objednávka č. 16/909/00070 - MF-30224-2016-38 (.PDF, 297 kB)

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyProgram používají pracovníci odboru 37 – Finanční politika ke své činnosti tvorby analýz a predikcí: - při přípravě Makroekonomické predikce: ekonometrická analýza vývoje cen,zaměstnanosti a nezaměstnanosti, směnného kursu apod.; - při tvorbě satelitních modelů k modelu DSGE Ministerstva financí (predikční část modelu, odhady vztahů v rovnovážném stavu a další ad hoc analýzy vstupů modelu); - při odhadech potenciálního produktu národní metodikou; - při replikaci výpočtů růstu potenciálního produktu a mezery výstupu podle metodiky Evropské Komise (EK). - výpočet růstu potenciálního produktu a cyklicky očištěného salda
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější