Novinky

Poskytování služby hostingu

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Přímé zadání
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-1778/2016/9003-2
NázevPoskytování služby hostingu
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení22.02.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)samostatné oddělení 9003 Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Na vápence 915/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 03630919

Cena1 872 622 Kč bez DPH, 2 265 873 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Smlouva

Podepsána dne 25.4.2016 (č. 9009/012/2016):

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyMinisterstvo financí je držitelem dat s názvem "Produkční a úhradová data akutní lůžkové péče"(dále jen "Data"). Jedná se o databázi týkající se úhrad peněžních prostředků subjektům, které poskytují akutní lůžkovou péči a dále databázi týkající se struktury a objemu poskytnuté akutní péče, vytvořené v rámci studie odborné skupiny k analýze dat ze zdravotních pojišťoven. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se přiloženou Smlouvou zavazuje zajistit pro Ministerstvo financí uložení Dat, a to dle technické specifikace blíže vymezené v příloze č. 1 Smlouvy.
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější