Novinky

Poskytování servisních služeb při správě proxy soustavy MF a GFŘ v období od 1. srpna do 31. prosince 2016

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 27993/2016/5902-1
NázevPoskytování servisních služeb při správě proxy soustavy MF a GFŘ v období od 1. srpna do 31. prosince 2016
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení12.08.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Odbor 59 Provoz ICT a uživatelská podpora
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ANECT a.s.
Vídeňská 204/125
619 00 Brno
IČ: 00006947

Cena128 800,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější