Novinky

Pořízení tiskáren čárových kódů Zebra GX420, 230 dpi, LPT, TT

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Dodávka
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 34363/2016/5902-2
NázevPořízení tiskáren čárových kódů Zebra GX420, 230 dpi, LPT, TT
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízení14.10.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Sekce 09
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

COPYMAT spol.s r.o. Lopatecká 161/17 147 00 Praha
IČ: 45799075
DIČ: CZ45799075

Cena68 340,- Kč bez DPH, 82 691,40 Kč včetně DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 14.11.2016 (objednávka 16/909/00091):

Ceny ostatních uchazečů

69 000 Kč bez DPH, 72 042 Kč bez DPH

Kód agendyzákon č, 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Poznámky

V souvislosti s implementací zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě požádal odbor 30 - Personální o pořízení tiskáren čárových kódů, které budou využívány k zefektivnění a urychlení práce při zajištění elektronické dokumentace a oběhu dokumentů.

Doporučované

Nejčtenější