Novinky

Odborné konzultace a zpracování variantního návrhu smluvního vztahu MF ČR a MV ČR při realizaci společného úkolu - zajištění provozu resortních prvků kritické infrastruktury a významných a kritických IS státu

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 22540/2016/9003-1
NázevOdborné konzultace a zpracování variantního návrhu smluvního vztahu MF ČR a MV ČR při realizaci společného úkolu - zajištění provozu resortních prvků kritické infrastruktury a významných a kritických IS státu
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné odd. 9003 Kybernetická bezpečnost a strategické řízení resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ExIure Advokátní kancelář
Varšavská 714/38
120 00 Praha 2
ČAK 04215
IČ 1842529

Cena165 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Objednávka č. 16/909/00049:

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendyZákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích; státní podnik s obchodním jménem Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.byl založen zakládací listinou vydanou Ministerstvem financí České republiky dne 3.11.2014 pod č.j. MF-57809/2014/04-22
Poznámky

Ministerstvo financí jako zřizovatel SP CSS s. p.chce využívat služeb SP CSS v oblasti informačních systémů a informačních technologií nejen v rámci MF, ale také MV ČR, případně dalších orgánů veřejné moci pro zajištění provozu resortních prvků kritické infrastruktury a významných a kritických informačních systémů státu.

Doporučované

Nejčtenější