Novinky

Migrace DNS serverů do virtuálního prostředí

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-40427/2016/5902-1
NázevMigrace DNS serverů do virtuálního prostředí
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení19.09.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Odbor 59 – Provoz ICT a uživatelská podpora
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ANECT a.s.
Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno
IČ: 25313029
DIČ: CZ25313029

Cena98 560 Kč bez DPH, 119 257, 60 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyzajištění bezchybného fungování infrastruktury Ministerstva financí v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Poznámky

Hardware , na kterém běží DNS servery, je zastaralý a již mimo jakoukoliv servisní podporu. Náhradní komponenty pro tento HW se již nevyrábějí a ani dodavatelé jimi nedisponují. Z těchto důvodů je vhodné nahradit stávající HW za virtualizaci na stávajících virtuálních serverech.

Doporučované

Nejčtenější