Novinky

Metodická pomoc v oblasti aplikace Registru práv a povinností v souvislosti s ohlášením agend dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-5207/2016/3802-1
NázevMetodická pomoc v oblasti aplikace Registru práv a povinností v souvislosti s ohlášením agend dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení29.02.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Government Advisory s.r.o.
Šafaříkovy Sady 2455/5
301 00 Plzeň
IČ 291 24 077, DIČ: CZ29124077

Cena195 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 29.2.2016 (Objednávka č. 16/909/00017):

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č.111/2009 Sb., o základních registrech, vymezuje obsah základních registrů, informačního systému základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem
Poznámky

Správné ohlášení agend je nutnou podmínkou pro využívání údajů ze základních registrů. Aby orgány veřejné moci při výkonu činností prostřednictvím svých informačních systémů mohly využívat údaje ze základních registrů, musí se každá konkrétní agenda zaregistrovat u Ministerstva vnitra formou oznámení působnosti v této agendě. Na základě žádosti MV povolí propojení konkrétního IS se základními registry. Nyní jsou objednávány následující činnosti:

  • Validace stávajících agend a příprava podkladů pro nově ohlašované agendy (zejména v souvislosti s měnící se legislativou)
  • Identifikace problémových ustanovení zejména z pohledu kompetencí příslušných orgánů v resortu MF
  • Metodická podpora a zpracování podkladů pro oznámení o vykonání působnosti

Doporučované

Nejčtenější