Novinky

Implementace nových funkcionalit firewallové soustavy a jejich vyhodnocení z hlediska přínosu pro MF

odbor 59 - Provoz ICT
odbor 59 - Provoz ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Přímé zadání
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-27771/2016/5902-1
NázevImplementace nových funkcionalit firewallové soustavy a jejich vyhodnocení z hlediska přínosu pro MF
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení10.08.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Odbor 59 – Provoz ICT a uživatelská podpora
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ANECT, a. s.
Vídeňská 125
619 00 Brno
IČ: 25313029
DIČ: CZ25313029

Cena70 000,00 Kč bez DPH (cca 50 hodin konfiguračních, analytických a servisních činností vedoucích k využívání nové funkcionality)
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyzákon č, 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblast kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
Poznámky

Zavedením nových licenčních politik společností Checkpoint Ministerstvo financí získalo ve stávajících licencích funkcionality AntiBot, Application Control. Důvodem zadání této zakázky je zjištění, zda využívání nových funkcionalit bude přínosem pro Ministerstvo financí při zavádění zákona o kybernetické bezpečnosti do praxe. Vzhledem k tomu, že se jedná o firewallovou soustavu, která je primární ochranou logického perimetru sítí Ministerstva financí, byl jako dodavatel zvolen stávající správce firewallové soustavy, se kterým má ministerstvo uzavřenou smlouvu o servisní podpoře.

Doporučované

Nejčtenější