Novinky

Dokončení supervize na akci Rekultivace Vršany II. etapa, 2. část (trafostanice)

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-21259/2016/4501
NázevDokončení supervize na akci Rekultivace Vršany II. etapa, 2. část (trafostanice)
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Real & Projekt Most s.r.o.

Cena86 710,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Smlouva

Podepsána dne 17.6.2016.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější