Novinky

Dodání dokumentace systému dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy a dokumentace bezpečnostní politiky IS veřejné správy dle vyhlášky č. 529/2006 Sb.

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Přímé zadání
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-7608/2016/9003-1
NázevDodání dokumentace systému dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy a dokumentace bezpečnostní politiky IS veřejné správy dle vyhlášky č. 529/2006 Sb.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení09.03.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné oddělení 9003 - Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Equica, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 – Vysočany
IČ: 26490951
DIČ: CZ26490951

Cena199 000,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Objednávka - MF-7608-2016-9003-1 (.PDF, 318 kB)

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení IS veřejné správy), zákon č, 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblast kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti),
Poznámky

Dodavatel EQUICA byl osloven proto, že má rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti s vytvářením a auditováním systému řízení Informačních systémů veřejné správy (ISVS) v mnoha orgánech státní správy. Nabídka firmy na aktualiazci Informační koncepce MF ČR a Bezpečnostní politiky ISVS MF ČR pro potřeby atestace dlouhodobého řízení ISVS (vyplývající ze zákona č. 365/2000 Sb.) splnila finanční i odborné požadavky zadavatele.

Doporučované

Nejčtenější