Novinky

Zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-52510/2015/9003
NázevZvládání kybernetických bezpečnostních incidentů
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení25.11.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné oddělení 9003 Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

KPMG Česká republika, s.r.o.
Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8,
IČO 00553115

Cena199 000 Kč bez DPH,, 240 790 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 3.12.2015:

Ceny ostatních uchazečů

Nebyly (přímé zadání)

Kód agendyZákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Poznámky

Dodavatel KPMG byl osloven z důvodu, že má rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti s vytvářením metodik v oblasit kynernetické bezpečnosti ne jen v ČR, ale i v zahraničí. Jeho praktické zkušenosti jsou zárukou úspěšného dodání požadované metodiky.

Doporučované

Nejčtenější