Novinky

Zřízení MPLS přípojky pro pracoviště FS Praha, Hvožďanská 3

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 12. 1. 2016
  • Publikace smlouvy, doplnění formuláře

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-51945/2015/5901-9003
NázevZřízení MPLS přípojky pro pracoviště FS Praha, Hvožďanská 3
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 5 uchazečů – Poskytovatelů služeb KIVS30.11.2015
Evidenční číslo ISVZE-tržiště www.gemin.cz: T002/15/V00032977
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-51945-2015-5901-9003 (.ZIP, 163 kB)

Podání nabídek do9. 12. 2015 10:00
Otevírání obálek9. 12. 2015 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště www.gemin.cz

https://www.gemin.cz/verejne-zakazky/zrizeni-mpls-pripojky-pro-pracoviste-fs-praha-hvo?r=https%3A%2F%2Fwww.gemin.cz%2Fprofil%2Fministerstvo-financi

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)9003 - sam. odd. Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Dial Telecom, a.s, se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha,
IČ: 28175492

Cena27 200,-Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomicky nejvhodnější nabídka
Smlouva

Podepsána dne 4.1.2016:

Ceny ostatních uchazečů

45 600,00 Kč, 85 008,00 Kč, 118 000,00 Kč všechny ceny bez DPH

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější