Novinky

Zajištění Případových studií

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 30. 9. 2015
  • Publikace DI č. 1, smlouvy a Dalších informací

Veřejná zakázka
NázevZajištění Případových studií
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Evidenční (systémové) číslo

T002/15/V00026763

Podání nabídek20. 8. 2015 10:00
Otevírání obálek20. 8. 2015 v 10:01
Detailní informace o veřejné zakázce https://www.gemin.cz/index.php?id=30464&m=contracts&h=contract&a=detail
Poznámky

VZMR vyhlášena formou otevřené výzvy Č. j.: MF-30858/2015/9003 ze dne 11.08.2015

Další informace:

Adresa vyhlašovatele Ministerstvo financí ČR, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, IČ: 00006947
Zadavatel (odbor) SO 9003– sam. odd. Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 18.8.2015 (.PDF, 20 kB)
Vybraný uchazeč KPC-Group, s.r.o., Jeremiášova 769, Praha, IČ: 26500281
Cena 449 086,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium Ekonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 23.9.2015:

Ceny ostatních uchazečů Byla podána pouze jediná nabídka
Kód agendy §§ 12,14 zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR

 

Nejčtenější