Novinky

Úprava údajů v informačním systému AVIS v modulu Evidence majetku

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-34341/2015/3802
NázevÚprava údajů v informačním systému AVIS v modulu Evidence majetku
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení22.07.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

SYSCOM Software spol. s r. o., Kytlická 818/21a
190 00 Praha 9
IČ: 61498084, DIČ: CZ61498084

Cena198 000 Kč bez DPH, 239 580,00 Kč vč. 21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 22.7.2015

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendyZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Poznámky

Firma SYSCOM Software byla oslovena, protože se jedná o úpravy modulu informačního systému, který vyvinula a který Ministerstvo financí dlouhodobě využívá. Stávající dodavatel je jedinou osobou, která je z technického hlediska schopna potřebné úpravy a rozšíření provést. Oslovení jiného dodavatele by mělo za následek technickou nepropojitelnost se stávajícím IS a vysoké finanční náklady.

S dodavatelem je uzavřena smlouva č.332/058/2006 na dobu neurčitou na pozáruční servis, hot –line a konzultační služby. K úpravám modulu Evidence majetku bylo přistoupeno na základě nálezu NKÚ a výsledků vnitřních kontrolních mechanismů.

Doporučované

Nejčtenější