Novinky

Úprava rozhraní informačních systémů AO, CEDR-MF, SDSL a MPP v souvislosti s nasazením nové verze IS EPD (spisová služba MF)

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-29206/2015/3802
NázevÚprava rozhraní informačních systémů AO, CEDR-MF, SDSL a MPP v souvislosti s nasazením nové verze IS EPD (spisová služba MF)
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení23.6.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ASD Software, s. r. o., Žerotínova 2981/55a, 787 01 Šumperk

Cena90 500 Kč bez DPH, 109 505 Kč vč. 21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Smlouva o poskytnutí služeb (objednávka) - MF-0029206-2015-38-3802 (.PDF, 4435 kB)

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendyZákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhl. 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby, zákon č. 202/1999 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Poznámky

Dodavatel ASD Software byl osloven z důvodu, že se jedná o úpravy rozhraní jím dodaných informačních systémů Auditního orgánu, Centrálního registru dotací, Státního dozoru nad loteriemi a sázkami, Plánování a přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celkůs elektronickým systémem spisové služby MF. Stávající dodavatel je jedinou osobou, která je z technického hlediska schopna tyto potřebné úpravy provést. Oslovení jiného dodavatele by mělo za následek technickou nepropojitelnost stávajících inf. systémů. Rovněž by vznikly nepoměrně vyšší finanční náklady, než kdyby plnění bylo dodáno původním dodavatelem.

Nejčtenější