Novinky

Supervize dlouhodobého monitoringu úrovně starých ekologických zátěží v areálu společnosti Saft Ferak a.s. v Raškovicích a následného zpracování aktualizace analýzy rizika včetně zpracování oponentního posudku aktualizace analýzy rizika

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Ekologické zakázky

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-27211/2015/4501
NázevSupervize dlouhodobého monitoringu úrovně starých ekologických zátěží v areálu společnosti Saft Ferak a.s. v Raškovicích a následného zpracování aktualizace analýzy rizika včetně zpracování oponentního posudku aktualizace analýzy rizika
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

GEOVA s.r.o.

Cena69 250,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 23.6.2015:

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější