Novinky

„Realizace san. opatření vedoucích k nápravě starých ekolog. zátěží vzniklých před privatizací ve spol. Momentive Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově – II.etapa sanačního zásahu“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Zrušená
Aktualizováno 11. 5. 2015
 • Publikace DI č.1,2
 • Publikace DI č.3
 • Publikace DI č.4
 • Aktualizace formuláře - Zadávací řízení bylo zrušeno

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-947/2015/4501
Název„Realizace san. opatření vedoucích k nápravě starých ekolog. zátěží vzniklých před privatizací ve spol. Momentive Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově – II.etapa sanačního zásahu“
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení16.2.2015
Evidenční číslo ISVZ404905
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-947-2015-45 (.PDF, 2936 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-947-2015-45 (.PDF, 17110 kB)

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je elektronicky uveřejněna na profilu zadavatele - https://mfcr.ezak.cz/contract_display_24.html

Podání nabídek do16. 4. 2015 10:00
Otevírání obálek16. 4. 2015 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

profil zadavatele - www.e-zakazky.cz

profil zadavatele - https://mfcr.ezak.cz

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 3.3.2015 - MF-947-2015-45 (.PDF, 370 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2 - ze dne 4.3.2015 - MF-947-2015-45 (.PDF, 376 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.3 - ze dne 9.3.2015 - MF-947-2015-45 (.PDF, 376 kB)  
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.4 - ze dne 27.3.2015 - MF-947-2015-45 (.PDF, 438 kB) 

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

Zrušení ZŘ:

Zadavatel dne 20.4.2015 v souladu s § 110 zákona VZ obdržel námitky uchazeče proti úkonu zadavatele. Zadavatel přezkoumal podané námitky v souladu s § 111 zákona VZ a dne 28.4.2015 rozhodl, že námitkám vyhovuje a provedl opatření k nápravě tak, že dne 28.4.2015 rozhodl o zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona VZ. Odůvodnění:

 • v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám zadavatel upravil požadavek na kvalifikaci dodavatele dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona VZ, který byl uveden ve Věstníku veřejných zakázek při zahájení zadávacího řízení. V souladu s ust. § 147 odst. 8 zákona VZ je zadavatel povinen takovou změnu uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek a přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel tím, že neuveřejnil úpravu tohoto požadavku, nedodržel postup stanovený mu zákonem VZ, což mohlo mít vliv na okruh potenciálních dodavatelů,
 • vzhledem k aktuálnímu stavu zadávacího řízení nemá zadavatel možnost zjednání nápravy jiným způsobem

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější