Novinky

Prováděcí smlouva č. 2015_045 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Dodávka
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-48593/2015/9009, MV-140523/OKB-2015
NázevProváděcí smlouva č. 2015_045 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014
Druh zadávacího řízení
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízení29.9.2015
Evidenční číslo ISVZE-tržiště www.gemin.cz: T002/15/V00029201
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do6. 10. 2015 14:00
Otevírání obálek6. 10. 2015 v 14:05
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště www.gemin.cz

Adresa vyhlašovatele

Česká republika-Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 17034 Praha 7, IČO:00007064

Zadavatel (odbor)Ministerstvo vnitra - Sekce provozu informačních a komunikačních technologií - Číslo útvaru:13633562
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

T-Mobile Czech Republic a. s.
Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, IČO: 64949681

Cena734 442,78 EUR bez DPH, 888 675,76 EUR včetně DPH
Základní hodnotící kritérium-
Smlouva

Podepsána dne 27.11.2015:

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 ZVZ.

Rámcovou smlouvu uzavíralo centrálně Ministerstvo vnitra pro resorty.

Doporučované

Nejčtenější