Novinky

„Projekt 35/2 - Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice - 2. Etapa: „Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 12. 5. 2015
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-1391/2015/45
Název„Projekt 35/2 - Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice - 2. Etapa: „Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů“
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení5.1.2015
Evidenční číslo ISVZ479135
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění VZ - MF-1391-2015-45 (.PDF, 464 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-1391-2015-45 (.PDF, 525 kB)

Přílohy zadávací dokumentace - MF-1391-2015-45 (.PDF, 1493 kB)

 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - je uveřejněn na profilu zadavatele
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - je uveřejněna na profilu zadavatele
 • Příloha č. 4 - Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou
 • Příloha č. 5 - Obecná metodika stanovení koncentrace metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu
Podání nabídek do3. 3. 2015 10:00
Otevírání obálek3. 3. 2015 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.e-zakazky.cz EČ: 479135

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - odbor Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

„Trojanovice II“
Správce/ společník 1:
MND Drilling & Services a.s.
Společník 2: KR Důlní služby a.s.
sídlo správce: Velkomoravská 900/405
696 18 Lužice
IČ: 25547631

Cena87 532 875,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 29.4.2015.

Ceny ostatních uchazečů 103 335 544,- Kč bez DPH
Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější