Novinky

Poskytování služby hostingu databáze a datového skladu zdravotních pojišťoven

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-42463/2015/9003
NázevPoskytování služby hostingu databáze a datového skladu zdravotních pojišťoven
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení2.10.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)samostatné oddělení 9003 Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Na vápence 915/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 03630919

Cena467 805 Kč bez DPH, 566 044 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Smlouva o poskytnutí služeb - MF-42463-2015-9003 (.PDF, 5256 kB)

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyV rámci procesu zprůhledňování finančních toků v systému veřejného zdravotního pojištění realizovalo Ministerstvo financí ČR projekt, jehož cílem je shromáždění, zpracování a prvotní vyhodnocení informací o poskytované zdravotní péči a úhradách v akutní lůžkové péči, která tvoří největší podíl prostředků vynaložených ve zdravotnictví. Zdravotní pojišťovny byly Ministerstvem financí požádány o předání podrobných dat o úhradách za léta od 2009 do 2013, struktuře a objemu poskytnuté akutní lůžkové péče. Předaná data byla zpracována ve speciálním informačním systému, který umožňuje podrobné analýzy a srovnání úhrad ze zdravotních pojišťoven a nákladů nemocnic.
Poznámky

-

Nejčtenější