Novinky

Poskytování IP MPLS datové přípojky pro územní pracoviště Celní správy - Kněževes

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-20913/2015/3301
NázevPoskytování IP MPLS datové přípojky pro územní pracoviště Celní správy - Kněževes
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva omezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 5 uchazečů – Poskytovatelů služeb KIVS3.6.2015
Evidenční číslo ISVZT002/15/V00024500 (E-tržiště www.gemin.cz)
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-0020913-2015-33-3301 (.ZIP, 161 kB)

Podání nabídek do12. 6. 2015 10:00
Otevírání obálek12. 6. 2015 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)9003 - sam. odd. Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha,
IČ: 60193336

Cena142 800,00,-Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomicky nejvhodnější nabídka
Smlouva

Podepsána dne dne 17.7.2015:

Ceny ostatních uchazečů

81 480,00 Kč bez DPH, uchazeč umístěný na 1.místě -České Radiokomunikace a.s., však odstoupil od uzavření Smlouvy. Následně byl Zadavatelem osloven uchazeč -O2 Czech Republic a.s. umístěný na 2.místě a s ním byla uzavřena smlouva evid. č. 9009/025/2015

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější