Novinky

Poradenství při přípravě připomínkového řízení a návrhu stanoviska k Sémantickému datovému modelu jádra elektronické faktury v rámci projektu Elektronická fakturace I

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-52119/2015/38-2
NázevPoradenství při přípravě připomínkového řízení a návrhu stanoviska k Sémantickému datovému modelu jádra elektronické faktury v rámci projektu Elektronická fakturace I
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení1.12.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

MNL, spol. s. r.
Na Náhonu 57, 266 01 Beroun
IČ: 26199084

Cena190 000 Kč bez DPH, 229 900 Kč včetně 21 % DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 1.12.2015:

Ceny ostatních uchazečů

Nebyly (přímé zadání)

Kód agendySměrnice 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky

Pracovník společnosti MNL, spol. s r.o., se podílel na přípravě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetnictví záznamech. Součástí přípravy tohoto zákona a vyhlášky byla účast na přípravě, realizaci a vypořádání připomínkových řízení.

Doporučované

Nejčtenější