Novinky

Oprava záložního napájecího zdroje UPS Concept Power

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-24833/2015/5902
NázevOprava záložního napájecího zdroje UPS Concept Power
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení10.6.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odb. 59 Provoz ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Pronix, s. r. o., U kněžské louky 2145/28, 130 00 Praha

Cena169 874 Kč bez DPH, 205 548 Kč vč.21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 10.6.2015 - Objednávka č. 15/033/00057:

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější