Novinky

Odborné konzultační služby

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-44775/2015/3803
NázevOdborné konzultační služby
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení01.10.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odb. 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Deloitte Advisory s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8,
IČO 27582167

Cena350 000 Kč bez DPH, 423 500 Kč vč.21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 1.10.2015:

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Poznámky

Odborné konzultační služby a stanoviska pro hodnotící komisi při vyhodnocení veřejné zakázky „Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) pro období 1. 10. 2015 - 31. 12. 2017“

  • IISSP je systém s nejvyšší prioritou bezporuchového provozu, patří do kritické infrastruktury státu, tudíž je nutné přistoupit k vyhodnocování OVŘ na zajištění podpory IISSP s maximální vážnosti a odpovědnosti;
  • Pozitivní zkušenosti MF z předchozích let (2014), kdy zadalo vyhodnocení dílčího hodnotícího kritéria stejného OVŘ „Metodika provedení migrace IISSP na novou verzi produktů platformy SAP“ renomované externí konzultantské firmě – Deloitte, byla hlavním důvodem zadání obdobné objednávky této společnosti i při vyhodnocení současného OVŘ.
  • Vyjádření, stanoviska, doporučení této konzultantské společnosti jsou obecně respektována

Doporučované

Nejčtenější