Novinky

Nákup tempestované výpočetní techniky

samostatné oddělení 9003 - Kybernetická bezpečnost resortu
samostatné oddělení 9003 - Kybernetická bezpečnost resortu

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 30. 9. 2015
  • Publikace souborů a Dalších informací

Veřejná zakázka
NázevNákup tempestované výpočetní techniky
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Evidenční (systémové) číslo

T002/15/V00023911

Podání nabídek3. 7. 2015 10:00
Otevírání obálek3. 7. 2015 v 10:01
Detailní informace o veřejné zakázce

https://www.gemin.cz/index.php?id=26948&m=contracts&h=contract&a=detail

Poznámky

VZMR vyhlášena na etržišti Gemin formou otevřené výzvy č.j.: MF-14405/2015/3301 dne 23.06.2015: Zadávací dokumentace (výzva) - MF-14405-2015-3301 (.ZIP, 120 kB)

Další informace:

Adresa vyhlašovatele Ministerstvo financí ČR, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, IČ: 00006947
Zadavatel (odbor) Odbor 33- odbor Řízení a provozu ICT resortu (nyní SO 9003)
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodatečné informace č. 1 ze dne 30.6.2015 - MF-14405-2015-3301 (.PDF, 20 kB)
Dodatečné informace č. 2 ze dne 1.7.2015 - MF-14405-2015-3301 (.PDF, 20 kB) 
Vybraný uchazeč AUROTON COMPUTER,spol.s r.o., Prosecká 63/95, Praha, IČ: 43871437
Cena 356 400,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 13.8. 2015:

Ceny ostatních uchazečů Byla podána pouze jediná nabídka
Kód agendy §§ 12,14 zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR

 

Doporučované

Nejčtenější