Novinky

Monitoring podzemních, povrchových a odpadních vod v rozvodně Mydlovary společnosti E. ON. Distribuce, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Služby
  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Ekologické zakázky

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF79413/2014/4501
NázevMonitoring podzemních, povrchových a odpadních vod v rozvodně Mydlovary společnosti E. ON. Distribuce, a.s.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu dodavatelů s přímým oslovením 5 dodavatelů ze dne 8.1.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-79413-2014-45 (.PDF, 401 kB)

Podání nabídek do29. 1. 2015 
Otevírání obálek2. 2. 2015 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ATE CR a.s.

Cena194 228,80 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 2.3.2015

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 476 512,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější