Novinky

Doplnění bezpečnostních prvků v prostoru pro uložení kol včetně připojení k jednotnému betpečnostnímu systému v budově MF, Letenská

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFč. j. MF-15619/2015/3301
NázevDoplnění bezpečnostních prvků v prostoru pro uložení kol včetně připojení k jednotnému betpečnostnímu systému v budově MF, Letenská
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení23.6.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 59 Provoz ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ELTES s.r.o.
Poděbradská 186/56
190 00 Praha 9
IČ: 61504513
DIČ: CZ61504513

Cena55 233 Kč bez DPH, 66 831,93 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 23.6.2015:

Příloha (nabídka) - MF-0015619-2015-33-3301 (.PDF, 212 kB) (ze dne 29.1.2015)

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendyZákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Zákon 262/2006 Sb. ,Zákoník práce a související předpisy ochrany osob a majetku Směrnice č. 1/2014 - Ochrana a ostraha majetku státu v objektech Ministerstva financí a na jeho odloučených pracovištích (příloha č. 1 – Bezpečnostní standardy)
Poznámky

Firma ELTES s.r.o. se podílela na vytvoření jednotného bezpečnostního systému MF a dodání jeho jednotlivých částí (EZS/ACS, CCTV, EPS, výstražný akustický systém), z tohoto důvodu je stávající dodavatel z hlediska bezpečnostního i technického k jeho rozšíření nejvhodnější.

Doporučované

Nejčtenější