Novinky

Dodávka multifunkční barevné tiskárny

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 24. 11. 2015
  • Publikace smlouvy, doplnění formuláře

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-45533/2015/5902
NázevDodávka multifunkční barevné tiskárny
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva omezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 3 možných zájemců ze dne 23.10.2015
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/15/V00030615
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-45533-2015-5902 (.ZIP, 120 kB)

Podání nabídek do2. 11. 2015 14:00
Otevírání obálek2. 11. 2015 v 14:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)59 – odbor Provoz ICT a uživatelská podpora
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

JANUS spol. s r.o., Na lysinách 43, 147 00 Praha 4, IČO:40764281

Cena74300,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 11.11.2015:

Ceny ostatních uchazečů

Nebyly ( byla podána pouze jediná nabídka)

Kód agendy§§ 12, 14) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější