Novinky

Analýza současného stavu v rámci projektu eFakturace I

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-53820/2015/5403-1
NázevAnalýza současného stavu v rámci projektu eFakturace I
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníprosinec 2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)38 - odbor Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.
Kytlická 818/21a
190 00 Praha
IČ: 61498084

Cenamax. 195.000 bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 7.12.2015:

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendySměrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2016 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Členské státy musí toto provést do 27. listopadu 2018. Předmětná směrnice bude mít dopad do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky

SYSCOM Software spol. s r. o. je dodavatelem ekonomického IS AVISME pro MF.

Objednávány jsou následující služby:

  • analýza současného stavu připravenosti v jednotlivých účetních jednotkách rezortu MF (MF, GFŘ, GŘC a KFA)
  • návrh optimálního cílového stavu s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých účetních jednotek.
  • preanalýza úprav rozhraní mezi Spisovými službami a ekonomickým softwarem včetně návrhu úprav na straně ekonomického systému (AVISME).

Doporučované

Nejčtenější