Novinky

Zavedení projektového řízení, projektové kanceláře a tvorba metodiky projektového řízení

sekce 08 - Státní tajemník
sekce 08 - Státní tajemník

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 17. 2. 2015
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-69031/2014/9001/T
NázevZavedení projektového řízení, projektové kanceláře a tvorba metodiky projektového řízení
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení27.10.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-69031-2014-9001-T (.PDF, 317 kB)

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - MF-0069031-2014-9001-T (.ZIP, 723 kB)

  • Příloha č. 1 - Krycí list
  • Příloha č. 2 - Návrh smlouvy
  • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Podání nabídek do21. 11. 2014 
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Sekce 08-Kabinet a řízení úřadu, Samostatné odd. 9001 Veřejné zakázky
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 4.11.2014 - MF-69031-2014-9001-T (.PDF, 314 kB)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2 - ze dne 7.11.2014 - MF-69031-2014-9001-T (.PDF, 324 kB)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.3 - ze dne 12.11.2014 - MF-69031-2014-9001-T (.PDF, 309 kB)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.4 - ze dne 18.11.2014 - MF-69031-2014-9001-T (.PDF, 440 kB)

Vybraný uchazeč

KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

Cena629 200,-- včetně DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 5.2.2015.

Ceny ostatních uchazečů

592 900,-;740 520,-;877 250,-;1 076 900,-; 1 078 110,- včetně DPH

Kód agendy
Poznámky

Otevírání obálek s nabídkami není veřejné.

Doporučované

Nejčtenější