Novinky

Zajištění rozvoje, podpory a provozu IS ARES

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Nadlimitní
  • Otevřené řízení
  • Veřejná zakázka
  • Služby
  • Zrušená
Aktualizováno 8. 9. 2014
  • Dodatečné informace č. 1 - VZ - MF-51769/2014/9001/Se
  • Oznámení o zrušení VZ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-51769/2014/9001/Se
NázevZajištění rozvoje, podpory a provozu IS ARES
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání "Oznámení o zakázce" do VVZ, resp. Věstníku EU dne 09.07.2014
Evidenční číslo ISVZ360533
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění VZ - MF-51769-2014-9001-Se (.PDF, 305 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - MF-51769-2014-9001-Se (.PDF, 568 kB)

Část A. – Pokyny pro dodavatele
Část B. – Krycí list nabídky
Část C. – Osnova pro zpracování nabídky
Část D. – Čestné prohlášení
Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
Příloha č. 2 – Specifikace předmětu zakázky

Oznámení o zrušení VZ - ze dne 1.9.2014 - MF-51769-2014-9001-Se (.PDF, 276 kB)

Podání nabídek do1. 9. 2014 10:00
Otevírání obálek1. 9. 2014 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 360553

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné oddělení 9001 - Veřejné zakázky a centrální nákup
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Do 15:00 hodin dne 22. 08. 2014

  • Dodatečné informace č. 1 - VZ - MF-51769-2014-9001-Se (.PDF, 307 kB)
Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyKompetence vychází ze zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, zákona č. 531/1990 Sb. o územních finančních orgánech a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Poznámky Veřejná zakázka byla zrušena rozhodnutím zadavatele ze dne 1. září 2014.

Doporučované

Nejčtenější