Novinky

Zajištění komplexního provozu a servisu telefonních ústředen v objektech Ministerstva financí

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 29. 10. 2014
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-46720/2014/3303
NázevZajištění komplexního provozu a servisu telefonních ústředen v objektech Ministerstva financí
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 7 možných zájemců ze dne 25.06.2014
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00012703
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-46720-2014-3303 (.ZIP, 184 kB)

Podání nabídek do4. 7. 2014 10:00
Otevírání obálek4. 7. 2014 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz  EČ: T002/14/V00012703

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provozu ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč iXperta SE, Bidláky 837/20, Brno, IČ24258318
Cena1 668 000,00 bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 22.10.2014

Ceny ostatních uchazečů Jediná hodnocená nabídka
Kód agendy§§ 12, 14) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější