Novinky

Zajištění antivirové a antispamové ochrany pro MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Dodávka
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 7. 1. 2015
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy a dodatečných informací

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-33277/2014/9001/T
NázevZajištění antivirové a antispamové ochrany pro MF
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání formuláře do Věstníku veřejných zakázek dne 26.09.2014
Evidenční číslo ISVZ484916
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - MF-0033277-2014-9001-T (.ZIP, 450 kB)

 • Část A. - Pokyny pro dodavatele
 • Část B. - Technická specifikace předmětu plnění
 • Část C. - Osnova pro zpracování nabídky
 • Část D. - Platební a obchodí podmínky
 • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
Podání nabídek do14. 11. 2014 10:00
Otevírání obálek14. 11. 2014 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.e-zak.cz - systémové číslo: P14V00000006

 • Podání nabídek pouze přes elektronický nástroj E-ZAK.

www.vvz.cz - evidenční číslo 484916

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Sekce 08 - Kabinet a řízení úřadu, Samostatné odd. 9001 - Veřejné zakázky
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi) Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 1.10.2014 - MF-0033277-2014-9001-T  (.PDF, 316 kB)
Vybraný uchazeč

ANECT a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno

Cena18 953 316,76
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 22.12.2014.

Ceny ostatních uchazečů

Kč 29 859 000,-- bez DPH

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější