Novinky

Úklidové služby v objektu MF, ul. Voctářova

odbor 13 - Hospodářská správa
odbor 13 - Hospodářská správa

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Služby
  • Průzkum trhu

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-40871/2014/1301-1
NázevÚklidové služby v objektu MF, ul. Voctářova
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVZ zadána v souladu se Směrnicí č. 3/2012 ministra financí, o používání elektronického tržiště při pořizování a obměně určených komodit uzavřenou výzvou
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

zveřejněna na e-tržišti Gemin 29. 8. 2014

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - MF-40871-2014-13 (.ZIP, 646 kB)

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - MF-0040871-2014-13 (.PDF, 166 kB)

Podání nabídek do10. 9. 2014 
Otevírání obálek10. 9. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 13 - Hospodářská správa
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Ing. Pavel Vávra, Londýnská 217/33, Praha

Cena232.345,- Kč bez DPH, 86,185 bodů
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 29.09.2014

Ceny ostatních uchazečů

178.850,- Kč bez DPH, 80,225 bodů

Kód agendy§ 14, odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější