Novinky

Tisk, kompletace a distribuce finančních daňových neplacených tiskopisů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Zrušená
Aktualizováno 15. 9. 2014
 • Publikace Dodatečných informací č.2
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.3 - ze dne 6.8.2014
 • Oznámení o zrušení VZ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-46100/2014/9001/B
NázevTisk, kompletace a distribuce finančních daňových neplacených tiskopisů
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOznámení o zakázce 06.06.2014
Evidenční číslo ISVZ486375
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-46100-2014-9001-B (.PDF, 470 kB)

 • Část A. – Pokyny pro dodavatele
 • Část B. – Krycí list nabídky
 • Část C. – Osnova pro zpracování nabídky

Přílohy zadávací dokumentace - MF-46100-2014-9001-B (.ZIP, 1102 kB)

 • Příloha č. 1 – Rámcová smlouva
 • Příloha č. 2 – Vzor Čestného prohlášení
 • Příloha č. 3 – Kalkulační tabulka pro uvedení nabídkové ceny
 • Příloha č. 4 – Tiskopisy v .pdf
 • Příloha č. 5 – Vzorový příklad hodnocení kritéria ceny

Oznámení o zrušení VZ - ze dne 9.9.2014 - MF-46100-2014-9001-B (.PDF, 197 kB)

 

Podání nabídek do13. 8. 2014 10:00
Otevírání obálek13. 8. 2014 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Form/Display/508661

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné oddělení 9001 Veřejné zakázky a centrální nákup
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 17.6.2014 -  MF-46100-2014-9001-B (.PDF, 284 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2 - ze dne 4.7.2014 - MF-46100-2014-9001-B (.PDF, 343 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.3 - ze dne 6.8.2014 - MF-46100-2014-9001-B (.PDF, 288 kB)

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější