Novinky

Technická údržba objektu Ministerstva financí Voctářova ul.

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Malého rozsahu
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Výzva pěti zájemcům
 • Ukončená
Aktualizováno 6. 8. 2014
 • Smlouva o poskytnutí služeb - MF-45579/2014/9001/Se

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-45579/2014/9001/Se
NázevTechnická údržba objektu Ministerstva financí Voctářova ul.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Výzva pěti zájemcům
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva 5-ti uchazečům ze dne 05.06.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-45579-2014-9001-Se  (.PDF, 592 kB)

 • Zadávací dokumentace
 • Příloha č. 1 - Krycí listopad
 • Příloha č. 2 - Specifikace požadovaných služeb
 • Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
 • Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - vzor
Podání nabídek do19. 6. 2014 10:00
Otevírání obálek19. 6. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné oddělení 9001 - Veřejné zakázky a centrální nákup
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Rilancio s.r.o.

Cena1 303 200,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 31.7.2014:

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyKompetence MF vychází z § 14, odst. 3, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Poznámky

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější