Novinky

Technická podpora migrace agend

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 31. 3. 2014
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-8427/2014/33
NázevTechnická podpora migrace agend
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva omezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku přímým oslovením 4 uchazečů ze dne 03.02.2014
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00010094
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-8427-2014-33 (.PDF, 658 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č.1: Rozsah požadovaných služeb při technické podpoře migrace agend
  • Příloha č.2: Obchodní podmínky
  • Příloha č.3: Další podmínky účasti uchazečů ve VZMR
Podání nabídek do7. 2. 2014 10:00
Otevírání obálek7. 2. 2014 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz  EČ: T002/14/V00010094

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provozu ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč COMPAREX CZ s. r.o.
Cena211 380,00 Kč (bez DPH)
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 20.3.2014.

Ceny ostatních uchazečů

216 895,00 Kč (bez DPH), 218 150,00 Kč (bez DPH)

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější