CZ EN

Supervize akce „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. – odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu“

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-57368/2014/45
NázevSupervize akce „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. – odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva 1 dodavateli z 12.08.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-0057368-2014-45 (.PDF, 354 kB)

Podání nabídek do2014-08-26 
Otevírání obálek2014-09-03 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

RNDr. František Pastuszek

Cena260 860,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Smlouva

Podepsána dne 22.09.2014

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti. Přílohy výzvy zadavatel nezveřejňuje, umožní však do nich nahlédnout po předchozí telefonické dohodě s Ing. Janou Holasovou, tel.257 043 908.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář